TillbakaGemenskapen

Sankt Nikolaus

Helgonskåp tillägnat Sankt Nikolaus i poly­kromt målat lövträ. Tillverkat i Haaken Gullesons verkstad under 1500-talets första fjärdedel. Skåpet är signerat.

Helgonskåpet innehåller en stående figur föreställande Sankt Nikolaus och är hög­rest och relativt smalt. Det har två flygel­dörrar som bär fyra porträttmålningar i profil på deras insida. Skåpet är rikt bemålat med en djupblå fond i Corpus. På fonden finns en guldfärgad gloria målad med inskriptionen ”Sancte Nicolaus” samt stjärnor som omger figuren. Helgonfigu­ren är framställd stående i en ödmjuk hållning. Hans mässhake är i guld och vitt liksom hans huvudbonad mitran. På mässhaken bär han ett pallium som framträder i svart med guldfärgade liljor. Den svarta färgen är inte dess originalton utan en mörknad nyans av rött eller grönt. På händerna bär han vita handskar och skulpterade, bemålade ringar. I hans vänstra hand har han tidigare burit en kräkla. Med sin högra hand utför han en välsignelse.

Skåpdörrarnas porträtt föreställer helgon och martyrer. De två övre är biskopar där den ene bär tre stenar som sannolikt avser att han lidit martyrdöden. Helgonens identitet är emellertid idag svår att fastställa då den ene saknar identitetsbärande attribut och den andres attribut, stenarna, är mycket vanliga. Den nedre figuren på Nikolaus vänstra sida föreställer Sankt Laurentius vilket kan ses i attributen bok och halster. Hans namn finns även inskrivet ovan bilden. På Nikolaus högra sida är Sankt Stefan avbildad med tre stenar och en bok. Det har tidigare funnits en inskrift med hans namn ovan bilden.

Helgonskåpet är tillverkat i Haaken Gullesons verkstad och är ett av sex verk som målaren signerat. Hans signatur finns på skåpets sockel med inskriften ”GULLES(ON)”. Tidigare har det sannolikt också stått ”HAAKEN”. Nikolaus framträder här som biskop med alla de insignier som biskopen bar av mitra, pallium, handskar, ring och under alban syns de biskopliga tofflorna.