TillbakaFöreställningen om det himmelska

Altarskåp och flygeldörrar

Bemålat altarskåp utfört i ek, tillverkat i en nordtysk verkstad under 1400-talets sista fjärdedel.

Altarskåpet består av ett corpus och två par flygeldörrar. Corpus är indelat i fem delar, en stor central och fyra mindre omgivande. Huvudnischen visar Golgata, med Kristus på korset omgiven av rövarna samt änglar. Nedanför honom, på hans högra sida står en grupp människor bestående av Maria, Johannes och sörjande kvinnor. Bakom dem står den blinde Longhinus som, i enlighet med traditionen, bör vara den som med hjälp av en soldat stöter lansen upp mot Kristus, samtidigt som han med ena handen pekar mot sina ögon för att påminna om hur Kristi blod gav honom synen åter. Här har han istället fått röret med ättikssvampen som enligt traditionen fördes till Kristus mun.

Korsets nederdel omfamnas av Maria Magdalena, och framför henne sitter en man i färd med att skriva INRI på den inskriftstavla som ska fästas på korset. Nedanför korset på Kristus vänstra sida står Stefaton, som istället för röret med ättikssvampen håller i ett spjut. Kanske har det här skett en förväxling, att Longinus spjut och Stefatons ättikssvamp under senare tid bytt plats med varandra. Intill Stefaton står hövitsmannen och längst fram pågår slagsmålet om manteln, och en man håller i tärningarna.

Sett från betraktarens perspektiv innehåller de två mindre nischerna till vänster om mittscenen skulpturer med motivet Anna själv tredje och Sankt Erik. De till höger innehåller Sankt Olof och Sankta Birgitta. Flygeldörrarna visar sex figurskulpturer vardera. De föreställer apostlarna, men då en del attribut förlorats och bytts ut under det tidiga 1900-talet är identifieringen idag mycket svår. Baksidan av den vänstra flygeldörren visar målningar föreställande Judaskyssen, Kristi tillfångatagande och Ecce homo. Den högra flygeldörren visar Kristus inför Pontius Pilatus och Kristus bortförande.

altarskap1-tensta-400

altarskap2-tensta-400

Altarskåpet berättar om Kristus passionshistoria, hur han fängslas och gisslas för att slutligen avrättas. Det är en relativt återhållsam återgivning av Kristus lidande, däremot är den sörjande kalvariegruppen betydligt mer realistiskt och kreativt utförd, liksom soldaterna som slåss om Kristus mantel. Berättelsen i skåpet fokuserar på det mänskliga i berättelsen, om girighet och lidande, sörjande och hopp.

Altarskåpets tillkomst är omdiskuterad. Utöver att skåpet skulle ha tillverkats i Nordtyskland har det framförts såväl att bildhuggare i Stockholm med tyska influenser som att inflyttade lübeckare ska ha utfört skåpet. Målningarna är med viss osäkerhet tillskrivna Bernt Notkes verkstad.

De yttre flyglarna finns idag i Västeråkers kyrka.

altarskap4-tensta-400

altarskap5-tensta-400