TillbakaHeliga Birgitta

Heliga Birgitta

Helgonfigur i skåp föreställande heliga Birgitta. Skulpturen är polykromt bemålad och utförd i lövträ. Birgittaskulpturen är utförd i Haaken Gullesons verkstad omkring år 1500.

Birgitta sitter på en bänk med en grön dyna i ett skåp inramat av gotiskt mas­verk. Hon är klädd som en gift kvinna i huvudduk och hakkläde med en gyllene kjortel och en blåfodrad veckad mantel. Hennes knän är placerade brett isär, skarpt markerade med drapering. I knät vilar en bok där Birgitta skriver ner sina uppenbarelser. I sin vänstra hand har hon ett bläckhorn och den högra, som nu saknas, har hon sannolikt hållit en penna.

Helgonkulten kring Birgitta växte i snabb takt efter hennes död. Hennes förankring i fromhetslivet innebar att skulpturer, textil och målningar med birgitta­motiv förekom i ett stort antal kyrkor över hela landet. Ett populärt motiv var den sittande Birgitta som nedtecknade sina uppenbarelser. För en helfigursskulptur som denna blir det också tydligt hur det sittande helgonet väl lämpar sig i sin tredimensionalitet.

Figuren är tillverkad i Haaken Gullesons verkstad och bär de för verkstaden karaktäristiska dragen i ansikte och dräkt. Den kan emellertid framstå som ålderdomlig i sin ikonografiska utformning då tronen och bläckhornet pekar mot en äldre 1400-talsstil. Detta beror på att helgonfiguren är en av tre kopior som utfördes efter en 1400-talsförlaga i Hälsingtuna kyrka. ­Kopieringen understryker birgittamotivets fasta förankring i svenskt fromhetsliv under medeltidens sista århundraden.