TillbakaLjuset som lyser igenom

Sonens fönster

Sonens fönster är Sveriges största kyrkfönster och består av fyra scener ur Jesu liv omgivna av arkitektoniska inramningar och dekorornament. De fyra motiven är: konungarnas tillbedjan, dopet, korsfästelsen och uppståndelsen.

Agi Lindegen (1858−1927) ritade ­Sonens fönster efter domprost Carl Axel Thoréns fyrdelade bildprogram i samarbete med målaren Acke Andersson som senare kom att bli känd som friluftsmålaren J. A. G. Acke. Svenska Glasmåleriaktiebolaget i Göteborg tillverkade sedan glasmålningarna efter Lindegrens och Ackes kartonger. Agi Lindegren var en konstnärlig mångsysslare som ritade och restaurerade flera kyrkor och profana byggnader. Han kom även att ansvara för den interiöra dekoren i ett stort antal kyrkor, däribland domkyrkorna i Uppsala och Västerås.

Maria

Dessa två paneler från Sonens fönster är en del av korsfästelsen och föreställer Jungfru Maria som svimmar av sorg när hon ser sin son lida på korset. Marias arm och hand hänger slappt vid hennes sida och hennes ögon och läppar är halvslutna. Johannes evangelisten håller henne uppe och hans stödjande hand syns under hennes arm. Maria är avbildad med hustrudok på huvudet, som en medeltida gift kvinna, och iklädd en blå klädnad. Den blå färgen ansågs förutom att vara himlens och konungars färg även symbolisera jungfru Maria.

sonens-fonster2-domk-400

sonens-fonster1-domk-400

Ängel

Denna ängel är från rosverket i Sonens fönster. Rosverket är det utsirade och ornamentrika parti högst upp som avslutar fönstret. Änglar var ett mycket vanligt inslag i 1800-talets kyrkliga bildskrud och förekom i en mängd olika varianter. I domkyrkan finns till exempel en ängla­orkester avbildad i muralmålningarna i mittskeppet. Denna ängel avbildas som bedjande och sittande i ett fyrpass. Fyrpasset är en fyrklöverform som är ett vanligt inslag i de nygotiska kyrkointeriörerna. Tanken är att ängeln skall uppfattas som sittande på ett veckat moln omgiven av strålande stjärnor mot en djupblå himmel.

sonens-fonster4-domk-400

Bristande kunskaper om material och teknik hos Svenska Glasmåleriaktiebolaget, som dessutom var under stark tidspress när de tillverkade Sonens fönster, har bidragit till att konturlinjerna började försvinna från Sonens fönster redan 30 år efter tillverkningen. Kondens och oförsiktig tvättning har också bidragit till att det idag bara finns spöklinjer kvar av ängelns anletsdrag och händer.