TillbakaLjuset som lyser igenom

Johan Ways glasmålningar

Johan Way

Det nyuppväckta intresset för medel­tiden under början av 1800-talet innebar ett ökat intresse för glasmålningar. Tack vare detta intresse fick Uppsala domkyrka de första glasmålningar som kom att tillverkas i Sverige sedan medeltiden. Den man som gjorde dessa glasmålningar var Johan Way, ritmästare vid Uppsala universitet mellan 1831–72.

Johan Way (1792–1873) var från början militär och deltog i Napoleonkrigen 1813–14 innan han tog avsked från armén och istället utbildade sig till konstnär. Han studerade bland annat i Bryssel och blev en duktig miniatyrmålare. Hans kanske mest kända verk förutom glasmålningarna i Vasa­koret är förmodligen oljemålningen ”Karl XIV Johans besök vid Uppsala högar” som i dag finns på Nationalmuseum i Stockholm.

Innan Way påbörjade arbetet med fönstren i Vasakoret i sin nyupprättade verkstad i Marieberg, Stockholm, åkte han på studieresor till England, Tyskland och Frankrike för att lära sig hantverket. Fönstren i Vasakoret kom att bli föremål för stor uppmärksamhet och blev omtalade både i press och skönlitteratur.

Glasmålningarna satt uppe i Vasakoret i 50 år innan de under Helgo Zettervalls genomgripande restaurering av domkyrkan ansågs hopplöst otidsenliga och ersattes med nya glasmålningar. Dessa ersattes i sin tur under nästa större restaurering 1971–76 då de var skadade och inte gick att rädda. I Vasakoret idag kan domkyrkans besökare se kopior av Johan Ways fönster utförda av N. P. Ringströms glasmåleri.

Änglaflykt

En av få helt bevarade änglahuvuden av Johan Way som sattes in i fönstren i Vasa­koret under 1840–41. Motivet består av ett bevingat änglahuvud, en så kallad änglaflykt, inskrivet i en cirkel omgivet av tre bladornament i grisaille på gul botten. Panelens trekantiga form antyder att det har suttit i fönstrets övre del.

sonens-fonster3-domk-400

Två änglaflykter

Rundel med två stycken änglaflykter omgivna av gråa moln. I både ansikten och vingar ser man tydligt hur Way har arbetat med glans- och högdagrar i måleriet för att skapa volym och plasticitet. Änglarna verkar tala lite förtroligt med varandra och en rolig detalj här är att den ena ängeln har en frisyr som var högsta mode vid tiden för fönstrets utförande.

sonens-fonster5-domk-400