TillbakaFöreställningen om det himmelska

Katarina av Vadstena

Stående polykromt målad träfigur före­ställande Katarina av Vadstena, Heliga Birgittas dotter. Skulpturen är placerad i ett enkelt skåp. Tillverkad omkring 1500 i Haaken Gullesons verkstad.

Katarina bär en silverfärgad kjortel med en blåfodrad gyllene mantel. Klänningen har breda längsgående veck och manteln som hålls upp av Katarinas högra hand faller i stora mjuka veck. I vänstra handen håller Katarina en brinnande oljelampa och i den högra har hon sannolikt haft en liljestängel som idag har gått förlorad. Under manteln ligger en vit hind. Katarina som är placerad i ett dorsale inramas arkitektoniskt med gotiskt masverk. Den är bemålad i grönt med en röd och svartmålad ram. Skåpet som tillverkats för Bollnäs kyrka är en pendang till skåpet tillägnad den heliga Birgitta.

katarina2-bollnas-400

Katarina av Vadstena var enligt legen­den ovanligt lång vilket tydliggjorts i figurens reslighet. Som attribut har hon den liggande hinden vid sina fötter. Enligt helgonlegenden räddade hon den efter att den hade förföljts av en jägare. Oljelampan i hennes hand syftar på att hon var en ”förståndig jungfru” vilket direkt refererar till Bibelns berättelse om de tio jungfrurna där de som var förståndiga hade köpt olja till sina lampor och de oförståndiga hade missat detta. Att Katarina och Birgitta förekom som helgonpar var inte alls ovanligt. Tillsammans visade de hur det Birgittinska ordenslivet levde via dottern Katarina. Hon var också den som år 1378 fick den birgittinska klosterregeln fastställd av påven i Rom.