TillbakaDopet

Kristi dop

Oljemålning på duk utförd av efterföljare eller samtida inspirerade av Joachim ­Patinir. Målningen har varit delad, men har sedan åter sammanfogats.

Målningen visar ett fantasilandskap som innehåller två scener ur Johannes döparens liv. I landskapet syns en stor borg till höger för betraktaren och en stad i det vänstra hörnet. Däremellan finns ytterligare ett par borgar och hus. Landskapets atmosfär är blåtonad vilket understryker det sakrala i bilden. Samtidigt vandrar människor längs vägarna och en ryttare syns i bilden vilket speglar ett vardagsliv som pågår mitt i den gudomliga berättelsen.

Scenerna ur Johannes döparens liv är inkorporerade i landskapets helhet. Till vänster i bilden ses han predika inför en skara följare. Scenen utspelas i en skogsglänta vilket förstärker mystiken kring honom och pekar mot hans profetiska gärning. I målningens framkant, något till höger från mitten, ses Jesus döpas av Johannes. Jesus, endast iförd ett svept tygstycke runt höfterna, har klivit ned i floden och lutar sig bedjande framåt. Johannes döparen står på flodstranden och sträcker sig ut och gjuter vatten över hans huvud. Ovanför scenen svävar den helige anden i form av en duva. Hela landskapet, men speciellt dopet, övervakas av Gud fader som skäggig i röd klädnad blickar ned från ett moln.

Landskapsmåleriet fick under 1500-talet en stark ställning i Nederländerna. Till skillnad från tidigare århundraden började landskapet att vinna kraft i sig själv och fanns inte endast med som rekvisita till bibliska eller antika motiv. I måleriet framträder en detaljrikedom som ger det ett egenvärde. Viktig var utvecklingen av ”världslandskap” vilka först uppträdde och utvecklades av den nederländske målaren Joachim Patinir. Denna målning i hans efterföljd är ett typexempel på ”världslandskap” där betraktaren blickar ut över en fullkomlig värld som sträcker sig långt bort i bildens djup.

En stor mängd detaljer och landskapstyper som skog, berg, flod, hav och öppna ängar framträder i bilden. Samtidigt är det just denna fullkomlighet tillsammans med den stämningsfulla blåa tonen som skapar det overkliga och religiösa i bilden. Målarens förmåga att måla ett för samtiden modernt landskap på ett fantasifullt sätt och kombinera dem med Johannes döparens scener skapar en storslagen bild av Guds hela verk.