TillbakaGemenskapen

Kyrkklocka

Kyrkklocka gjuten i järn år 1595 av Even Olson.

Klockan är gjuten i järn i en klassisk klockform och är ytterst sparsamt dekorerad. Endast ett fåtal horisontellgående upphöjda linjer finns vid dess botten och dess topp och som avdelare för de två textraderna. Klockans fäste är utsmyckat med tre ben på var sida av fästet för att kunna fästa dess kedjor på ett funktionellt sätt.
Klockan i Norrbo kyrka är den äldsta bevarande kyrkklockan i Hälsingland. Inskriften är i övre raden:

”KLOCKAN ÄR THER TIL GIORD TIL
UPVECKIA MENNISKIAN AT HÖRA GUDZ ORD. ANNO DOMINI 1595”,

i den nedre står det:

”KYRCKOHERDE SAMMA TYDH OIAVS ANDREAE. EVEN OLSON”

Klockan tillkom efter att Norrbo kyrka skadats illa i en brand år 1585. Kyrkan var så pass skadad att församlingen lät uppföra en ny år 1595−97. I samband med den nya kyrkan beställde den dåvarande kyrkoherden Olof Andersson Grubb kyrk­klockan. Hans latiniserade namn står inskrivet tillsammans med klockmästarens på klockan. Klockan hängde sedan i klockstapeln fram till 1934 när den sprack och ersattes av en ny. Kyrkklockor har funnit sedan 300-talet och har först och främst haft en praktisk funktion att kalla församlingen samman till bön och gudstjänst. Den har också använts för att påkalla faror, ringa in helg samt att markera elevationen i mässfirandet.