TillbakaSom en fader och en moder

Madonna

Stenskulptur föreställande Madonnan med barnet. Högklassigt utförd i sandsten vid 1300-talets mitt. Troligen ett Rhenländskt eller nordfranskt arbete. Eller alternativt polskt.

Madonnan är framställd stående och bärande på Jesusbarnet. Kroppen står i kontrapost, med vikten på hennes vänstra ben. Vänster höft är utskjuten för att hålla barnet uppe. Detta skapar en böjning till höger i kroppen och gör den lätt bakåtlutad. Marias dräkt består av flera lager av olika längd, målade i blått, rött och guldfärgat, och hon bär även huvudduk och guldkrona. Hennes vänliga, ovala ansikte omges av guldfärgade lockar. Det stora Jesusbarnets särk är helt i guld och han vrider sig mot Maria och har lagt sin högra hand på hennes bröst samtidigt som han blickar upp mot hennes ansikte.

madonna2-kungs-husby-400

Maria var det viktigaste helgonet under medeltiden. Liksom Kristus på korset skedde en utveckling och förändring även hos Madonnan och barnet. Från att ha visat en mer upphöjd Maria, representerande den himmelska drottningen, förändrades framställningarna till att snarare framhäva de ömma och moderliga dragen, vilket denna skulptur är ett exempel på.

På samma sätt som Kristus mänskliga gestalt framhävdes i senmedeltidens kors hade också Maria allt mera framhävts som moder och människa som den troende skulle på ett naturligt sätt identifiera sig med. Statyns datering och proveniens har under senare tid ifrågasatts. En möjlig hypotes är att den är tillkommen 100 år senare som ett polskt arbete.

Oavsett tillkomsttid är Madonnan ett mycket exklusivt arbete för en landsortskyrka. Även rörande dess exklusivitet och hur den kommit till kyrkan är hypoteserna flera, bland annat att det ska ha att göra med kungens nära koppling till församlingen och kyrkan.