TillbakaSom en fader och en moder

Madonna

Stående Madonna med Jesusbarnet. Skulpturen är polykromt målad och utförd i lövträ. Tillverkad under den första fjärdedelen av 1500-talet i Haaken Gullesons verkstad. Skulpturen har ett flertal skador som höger hand och ett hål i magen efter ett fäste.

Maria står frontalt och bär barnet på sin vänstra arm. Den högra handen håller hon framför sig i vilken det tidigare sannolikt har funnits ett föremål. Hon är klädd i en grön kjortel, en gyllene mantel med blått foder och röda skor. På huvudet bär hon en krona med en smal ornamentbård. Barnet är klätt i en röd kolt och i hans händer vilar en bok.

I hennes mage finns ett hål som sannolikt har varit stöd till föremålet som gått förlorat från hennes högra hand. Madonnan är arkitektoniskt inramad av ett ryggskåp, ett så kallat dorsale, som är bemålat med en mandorla bestående av gyllene strålar runt kroppen. Hon har även en målad gloria runt huvudet.

I boken som Jesusbarnet håller står det skrivet ”Ego: diligentes me: diligo” vilket betyder ”Jag älskar den som älskar” (Ordspråksboken 12:1).

madonna2-bollnas-400

Runt den bemålade glorian finns även en inskrift som på högra sidan delvis har försvunnit, dock kan orden ”et luna” utläsas, vilket sannolikt är hämtat från versen ”O milier Amiata sole et luna pedibus” (Uppenbarelseboken 12:1), som betyder ”O kvinna klädd i solen och månen under fötterna”. På den vänstra sidan, som är mer intakt, finns den ovanliga inskriften ”Unde fiat mihi ut veniat mater d(o)m(ini) mei ad me” som betyder ”Varför sker mig detta, att min herres moder kommer till mig?” och är Elisabets ord vid Marias besök hämtad från visitatioscenen (Luk 1:43). Inskriften är ovanlig i Madonnaframställningar och förekommer vanligen i samband med porträtteringar av visitatio­scenen. En möjlig förklaring skulle kunna vara att det tidigare funnits en skulptur av Elisabet som tillhört gruppen. Det finns dock ingen skulptur bevarad som skulle stödja denna teori.