TillbakaLjusets barn

Malmljusstakar

Två medeltida malmljusstakar (legering av koppar liknande mässing) i gotisk stil. Ljusstakarna har sannolikt tillverkats för att användas på kyrkans huvudaltare.

Ljusstakarna bärs upp av tre fötter utformade som djurtassar. Baserna består av en klockformad utsvävning med horisontella linjer. Basen på ljusstakarna bär en utbuktande midja i ett flertal etapper. Skaften är raka och något avsmalnande mot krönen med tre rytmiskt förlagda horisontella band. Krönen består av en kopp med trappstegsformade kreneleringar. Koppens syfte var att fånga upp det smälta vaxet från ljusen.

Det finns idag endast ett fåtal bevarade malmljusstakar från medel­tiden. Sannolikt har dock de flesta kyrkorna haft ljusstakar utförda av olika metaller på sina altaren. Tändandet av ljusen tjänade en praktisk funktion genom att lysa upp rummet och liturgins skede vid altaret, men det hade också ett flertal rituella funktioner och symboliska betydelser. Ljuständning återkommer ett flertal gånger i Bibelns texter vilket ytterligare underströk deras stora värde i kyrkorummet, såväl på altaret som vid helgonbilder och gravar.

Malmljusstakarna i Balingsta är svårdaterade men stilen som närmast är gotisk gör att de kan antas ha tillverkats någon gång under medeltidens sista århundraden. Stildateringar på den här typen av föremål kan dock vara vanskligt då ålderdomliga stilar ofta reproducerades långt efter att de för första gången tillverkats. Idag används ljusstakarna fortfarande till kyrkans altare vilket visar på en kontinuitet i delar av de kyrkliga föremålens bruk.