TillbakaSom en fader och en moder

Maria (Återkomsten)

Verket beställdes av Uppsala domkyrko­församling under ärkebiskop KG Hammar år 2003, som uttryck för en önskan att i synlig form återföra Maria till kyrkans rum, och därmed åter belysa den funktion det östra koret haft genom historien. Förslaget valdes som ett av fyra parallella skissuppdrag, där övriga konstnärer var Charlotte Gyllenhammar, Jan Håfström och Lenke Rothman. Det bekostades av Vitterhetskademien, genom Huseliusfonden. Projektledare var Ann Magnusson, med professor Anders Åman, Vitterhetsakademien och domprost Tuulikki Koivunen Bylund i arbetsgruppen tillsammans med konstnären.

Verket består av en naturtrogen, närmast hyperrealistisk skulptur av Maria. Skulpturen är placerad bakom högaltaret, till höger om ärkebiskop Jakob Ulvssons gravsten. Kläder och andra stildrag är tidsmässigt svårbestämda.

I verket ingår två sparvar, som placerats på krönet till det framförvarande Vårfrukorets gallergrind. Ursprungligen fanns där också en vattenflaska och en sten, de har av praktiska skäl tagits bort. Installationen närmar sig en scenografi. Med konstnärens ord har han, genom att göra henne så realistisk, närmast förväxlingsbar med kyrkans andra besökare, velat ta bort det avstånd som ofta uppstår i mötet med Maria. Han har velat få henne att tillhöra, att vara en av oss. Att många upplever henne som liten trots att hennes storlek är typisk, eftersom hon ska motsvara andra kvinnor i andra tider, förstärker i konstnärens tycke utmaningen att möta henne.

Genom henne får kyrkans (och trons och blickens) betydelse bäras av hur vi ser på vår nästa i all sin alldagliga enkelhet. Hon återvänder, som en besökare bland andra; men också som ett vittne.

Genom Anders Widoffs konstnärliga arbete löper som en tråd av omsorg, om det döda, det försmådda. En obetydlighet lyfts fram, ges ett värde. Som de detaljer ur ”misslyckade” marinmålningar han förstorade upp i en serie fotografier från 2007. Eller de små sparvarna. Med konstverket Maria (Återkomsten) som på nytt pekar ut den Maria som efter reformationen och en omfattande brand 1702 inte varit företrädd i domkyrkan på något framträdande sätt, läggs ytterligare ett verk till denna rad av handlingar.

Anders Widoff är född 1953, utbildad vid Valand samt Konsthögskolan i Stockholm. Sedan slutet av 1970-talet har ­Anders Widoff gjort ett stort antal separat- och samlingsutställningar i såväl Sverige som internationellt. Bland utställningarna kan nämnas Alla namn på Moderna museet 1993 och den retrospektiva utställningen (att) bära sig på Liljevalchs Konsthall 2005.

Widoff är representerad på Moderna museet, Museet for Samtidskunst Oslo, Göteborgs konstmuseum, i Beckers, Bonniers och Fredriks Roos samling, hos Statens konstråd m.fl. museer och samlingar. Han har mottagit ett flertal stipendier och utmärkelser. Hösten 2009 tilldelades han en statlig inkomstgaranti. Han har vid sidan av sin konstnärsgärning också varit verksam som professor, både vid Konstfack och konstakademierna i Oslo och Stockholm.