TillbakaLivets skådespel

Mariamässhake

Mässhake utförd i yttäckande broderi i metalltrådar, silke och sötvattenspärlor varav alla utom tre saknas idag. Mässhakens senmedeltida form har under årens lopp kraftigt förändrats.

Mässhakens yttäckande bakgrund består av rundlar i guldtråd nedsydda i läggsöm med partier i sammetssöm i rött silke i mellanrummen. Figurbroderierna är delvis utförda i låg relief. De vita upphöjda partierna, som exempelvis Marias krona och gloriorna, har varit täckta med sötvattenspärlor. På mässhakens ryggsida återfinns den apokalyptiska Maria omgiven av strålkrans och månskäran. I Marias knä står Jesusbarnet och i sin vänstra hand håller hon ett äpple. Den centrala delen av motivet är utfört i låg relief.

Marias mantel är rikt dekorerad med rundlar som efterliknar dyrbara sammetstyger. Kring Maria och Jesusbarnet är sju fyrpassformer med motiv från Marias sju glädjeämnen: bebådelsen, heliga tre konungars tillbedjan, Kristi uppståndelse, Kristi himmelsfärd, pingstundret och Marias kröning och himmelsfärd. Fyrpassformerna kantas av sammetssöm i gröna nyanser. Nederst på mässhaken återfinns en fragmentarisk ängel som håller i ett svårtolkat föremål.

mariamasshaken1-domk-400

Framstycket är kraftigt förändrat. Figurbroderierna är placerade på vardera sidan om ett sekundärt infällt bräm. Från höger överst; Sankta Katarina av Alexandria, symbolen för evangelisten Matteus, Sankt Lars och symbolen för evangelisten Lukas. Från vänster överst; Sankt Erik, fragmentarisk och delvis dold under ett applicerat broderi föreställande Sankt Johannes, symbolen för evangelisten Johannes, Sankta Barbara och symbolen för evangelisten Markus.

Mitt fram har mässhaken kompletterats med en del av ett bräm från ett annat liturgiskt plagg. Brämet består av tre figurscener i ett arkitetktoniskt ramverk. Den översta scenen skildrar motivet Anna själv tredje, Anna, Marias mor, som bär Maria och Jesus barnet på sina armar. Den mellersta scenen skildrar Marias och Elisabeth möte. Den nedersta fragmentariska scenen föreställer Johannes döparen.

mariamasshaken3-domk-400

Mariamässhaken har utsatts för flera större förändringar under årens lopp. Under 1800-talet stympades mässhaken ytterligare då det försvann ett motiv där Maria räddar själar ur skärselden samt bilder på donatorn med gemål. Mässhaken är fodrad med ett blått centralasiatiskt siden från 1200–1300-talet. Motivet är små drakar och kaniner på rad, idag framstår de som bruna men var tidigare i guld. Mässhakens foder tillkom på 1600-talet och har tidigare utgjort en tunika eller en dalmatika.

Mässhaken har varit attribuerad till Albertus Pictors verkstad. Senare forskning har visat att den sannolikt är något äldre och möjligen kan ha beställts till invigningen av det nya Mariaaltaret 1459 eller till återinvigningen av högaltaret 1466.