TillbakaLivets skådespel

Mässhake

Mässhake sammansatt av olika delar från senmedeltid till 1500-talets slut.

Mässhaken är av grön skuren och oskuren silkesammet. Troligen italiensk och senare delen 1500-talet. Sammeten är relativt stormönstrad med en ca 95 cm hög mönsterrapport. På de mörka partierna är sammetsluggen skuren och på de ljusa partierna är sammetsluggen oskuren. Den kantas av ett mönstrat rött silkesband med frans. Mässhaken är fodrad med en oblekt parkum, ett ruggat tyg av lin/bomull.

På mässhakens ryggstycke är en korsformad besättning med applicerade figurer i reliefbroderi. Själva besättningen är utförd i reliefbroderi på en botten av lärft. I korsmitten den korsfäste Kristus med ländkläde och törnekrona, ovanför korset en textsedel med ett förenklat Chi-Ro tecken. Ovanför Kristus, Gud fader med korsgloria och korsglob, svävande på ett molnband. På Kristus vänstra sida Sankt Petrus med nyckel och svärd och till höger Sankt Paulus med svärd. Nedanför den korsfäste Kristus återfinns Maria och Johannes och nederst Sankt Lars med halster.

Bakgrunden till figurerna, korset och figurernas kläder är utförda i läggsöm i membranguld. Broderiet har idag helt mörknat. Membranguldet har broderats i enkel läggsöm och de fästande stygnen i silke bildar ett diagonalt flätmönster. Korset med den korsfäste Kristus har en bakgrund av tunn svart sidentaft med glesa ränder av membranguld nedsydda i läggsöm. Gloriorna har tunt siden som bakgrund. Sidenet är mycket fragmentariskt.

Kristus och figurernas ansikten och händer är broderade med silke på lärft, silket till stor del bortnött. De övriga figurerna är framställda i relief av membranguld. Alla huvudena, utom Marias, är framställda i kraftig relief, nästan fristående, med markerade ansiktdrag (Sankt Lars huvud saknas) och med hår och skägg av silkesomspunnen metalltråd.

Det utseende mässhaken har idag fick den troligen i slutet av 1500-talet eller något senare. Sammeten är skarvad och har troligen återanvänts till denna mässhake. Broderiet är sannolikt från ett annat föremål och i samband med tillverkning av denna mässhake har Sankt Lars placerats under korsfästelsescenen. Vid samma tillfälle tillkom eventuellt även den flerfärgade snodd och bandet av stadkanter som omger den korsformade besättningen.

Mässhaken har tidigare sannolikt tillhört Roslagsbro kyrka i Uppland varifrån den överfördes till Singö i början på 1800-talet. Mässhaken är svårdaterad då närvaron av helgonet Sankt Lars visar på ett senmedeltida bruk medan figurernas stilistiska och broderitekniska framställning i övrigt kan tyda på en datering till efterreformatorisk tid, kanske så långt fram i tiden som slutet av 1500-talet eller tidigt 1600-tal.