TillbakaInkarnation

Nattvardskalk

Senmedeltida nattvardskalk i förgyllt silver. Troligen förd till Sverige som krigsbyte och omarbetad i Stockholm av Mickeel Beck (Böck). Kalken skänktes år 1634 till Norrsunda kyrka av Ebba Oxenstierna till minne av hennes make Johan Sparre.

Nattvardskalken har en sexpassformad fot med genombruten nederkant. På foten finns sex silverplåtar varav två är tillkomna när kalken omarbetades i Stockholm. De två tillkomna är de Oxenstiernska och Sparreska vapnen med initialerna IS och EO (Johan Sparre respektive Ebba Oxenstierna) och de äldre visar Kristus på korset, Madonnan och barnet samt två änglar. Under des tillkomna plåtarna återfinns spår av äldre graveringar. På foten syns också en stämpel, bestående av en krona och MB, tillhörande guldsmeden Mickeel Beck (Böck) som var verksam i Stockholm.

nattvardskalk2-norrsunda-400

Nattvardskalken är ett av de liturgiska föremålen. Under medeltiden räknades det som ett ”vasa sacra”, ett heligt föremål. Detta innebar att det kom i direktkontakt med nattvarden, och det var därför nödvändigt att kalken var tillverkad av en ädel metall, guld eller silver. Denna kalk som är tillverkad under medeltiden och förmodligen använts inom det romersk-katolska Europa fram till den togs som krigsbyte fungerade emellertid även väl i det Lutherska Sverige. Nattvardens roll var fortsatt stark efter reformationen och kalken var därför ett av församlingarnas viktigaste och ofta dyraste föremål.