TillbakaInkarnation

Nattvardskalk

Nattvardskalk i förgyllt silver med ädelstenar, troligen tillverkad i Westfalen eller Sachsen under 1200-talet. Kalken skänktes till kyrkan av rikskanslern Magnus Gabriel De la Gardie.

Kalken är rikt utsmyckad med infattade ädelstenar och filigranornamentik. På foten syns fyra medaljonger som visar Kristus på korset omgiven av Maria och Johannes, korsnedtagningen, Gravläggningen samt Uppståndelsen. Även noden pryds av ett flertal medaljonger, bland annat syns ett människoansikte, en örn och en bevingad människa vilket sannolikt är evangelistsymbolerna. Den låga vida cuppan dekoreras av rundbågsarkader vari det är placerat sittande figurer föreställande Kristus och apostlarna.

Nattvardskalken är ett av de liturgiska föremålen. Under medeltiden räknades det som ett ”vasa sacra”, ett heligt föremål. Detta innebar att det kom i direktkontakt med nattvarden, och det var därför nödvändigt att kalken var tillverkad av en ädel metall, guld eller silver. Det är ovanligt med nattvardskalkar från 1200-talet som fortfarande har kvar sin originalform som denna. Typiskt för tiden är den låga och vida formen. De utsmyckande motiven på kalken sammankopplar Jesu död på korset som hans offer för mänskligheten med nattvarden.

nattvardskalk2-veckholms-400

nattvardskalk3-veckholms-400

Kalken kom till Veckholms kyrka först under andra hälften av 1600-talet som en gåva av Magnus Gabriel de la Gardie. Han skänkte även bland annat kyrkklockan och en tidigare orgelfasad. Kyrkan är gravplats för bland andra Magnus Gabriel De la Gardies föräldrar. Trots omfattande planer på att omdana Veckholms kyrka till en ståtlig gravkyrka för honom och hans ätt blev det aldrig så. Idag kvarstår däremot kalken som en storslagen gest på hans frikostighet och omsorg för kyrkan och församlingen.