TillbakaInkarnation

Nattvardskalk

Lockpokal i reliefemalj och silver, tillverkad i Augsburg av silversmeden Philip Gross och emaljören David Altenstetter. Kalken skänktes till kyrkan år 1738 av familjen Grill. Till kalken hör även ett fodral i trä. Kalken är sannolikt sammansatt av flera olika föremål.

Nattvardskalken är en så kallad lockpokal. Åttkantig och högrest till formen, med en djup cuppa. Cuppan bärs upp av en åttkantig fot med arkitekturdetaljer samt en utsirad nod. Till cuppan finns ett lock. Både lock och cuppa är rikt utsmyckade med groteskornamentik i gropemalj, utformad i senrenässansstil. Emaljarbetet visar musikinstrument, växter, fåglar, djur och insekter, både mer naturtrogna och rena fantasivarelser.

På cuppan återges bokstäverna DA F och årtalet 1610. De två första bokstäverna är emaljören David Altenstetters initialer. F är förkortning av det latinska fecit, vilket användes efter konstnärens namn för att tydliggöra att denne skapat verket. På undersidan av foten finns ingraverade donatorernas namn, Claes och Anna Johanna Grill, samt årtalet då kalken skänktes till kyrkan.

kalk4-njutangers-400

Nattvardskalken är ett av de liturgiska föremålen. Under medeltiden räknades det som ett ”vasa sacra”, ett heligt före­mål. Detta innebar att det kom i direktkontakt med nattvarden, och det var därför nödvändigt att kalken var tillverkad av en ädel metall, guld eller silver. Efter reformationen hade nattvarden en fortsatt central roll i kyrkans mässa. Kalken förblev därför också en viktig gåva till kyrkorna.

Denna kalk skänktes till kyrkan av Claes och Anna Johanna Grill mot löfte om att den aldrig skulle smältas ned. De var inte själva bosatta i församlingen men ägde järnbruket i det närbelägna Iggesund.

kalk5-njutangers-400