TillbakaInkarnation

Paten

Patenen utförd i silver med graverade medaljonger. Patenen är daterad till ca 1315–1335.

Patenens grundform är fatets. Den är utförd i silver och har tre djup bestående av ett runt bräm med en cirkulär fördjupning vilken ytterligare genombryts med ett sexpass. I mitten av sexpasset finns en förgylld medaljong med en graverad bild av Majestas Domini, Kristus Majestät, sittandes på en bänk med händerna utsträckta i en välsignelse. Huvudet är lätt böjt med blicken riktat nedåt. Runt huvudet är en gloria graverad. Kristus är klädd i kjortel och mantel som draperats i stora veck kring de parallellt ställda knäna. Under kjorteln sticker Kristus nakna fötter fram. Runt Kristusgestalten är medaljongen dekorerad med bladranka. På undersidan av paten är kyrkans namn, Mo kyrka, inristat. På patenens bräm finns en mindre förgylld medaljong med ett graverat kors. Korsets alla armar är av samma längd och avslutas med en cirkulär utsmyckning som tillsammans med armen bredvid skapar en hjärtform.

paten4-mo-400

paten2-mo-400

Patenen är det fat som hostian, nattvardsbrödet, läggs på. Patenen ingick under medeltiden i gruppen ”Vasa Sacra” de heliga kärlen vilka direkt berörde nattvardselementen och därför var de utförda i ädelmetall, eller förgyllda i den yta som direkt berörde brödet eller vinet. Enligt kyrkans lära, transubstantiationsläran, var brödet och vinet efter att de blivit invigda till sin kärna Guds sanna kropp och blod. Därför var det av mycket stor vikt att de behandlades därefter. Till ”Vasa Sacra” hörde även kalken, pyxis och ciborum som var kärl att förvara den invigda hostian i samt monstransen som var en anordning som blev populär från 1200-talet för att visa upp hostian för f.