TillbakaGemenskapen

Relikskrin

Relikskrin och möjligt portativt altare i förgylld och emaljerad koppar på en stomme av trä. Tillverkat under sent 1100-tal i Nordtyskland.

Relikskrinet består av en behållare och lock som vilar på fyra djurliknade fötter. Behållarens mittparti är indraget cirka 1,5 cm vilket skapar en undersarg och framhäver skrinet som stående på ett bord. Alla ytor är kopparbeklädda. Skrinets stående mittparti har ett diagonalt riktat rutmönster i vitt, blått och guld, där mitten av rutorna är dekorerade med ett mönster av gröna fyrauddiga stjärnor eller blommor. Sargerna har ett enkelt sicksackmönster i guld. Lockets platta är konstfullt dekorerat med en framställning av Majestas Domini, Kristus Majestät, i centrum och de fyra evangelistsymbolerna runt om. Som en ram runt de centrala bilderna löper den latinska inskriften:

”QVOD SIM SENTITE DEVS ET PIVS ET VIA VITE MORS FOVET ECLESIAM MEA SET PER IMIT SINAGIGAM”

vilket tyds ”Besinna vem jag är. Gud och rättfärdig och livets väg. Min död är Kyrkans gagn, men bringar Synagogan undergång.”

Relikskrinet skänktes till Norrala kyrka år 1648 av lagmannen Lars Kjellbjörnsson. Sannolikt är skrinet ett krigsbyte från 30-åriga kriget. Relikskrinet har använts som oblatskrin i Norrala kyrka. Vi kan idag inte heller säga med säkerhet vilka reliker den tidigare har innehållit. Möjligtvis är det ett portativt altare som användes vid mässfirande utanför kyrkan. Det har i så fall innehållit en relik och blivit invigt av en biskop.