TillbakaInkarnation

The Other

Konstnären Mats Hjelm har i detta verk förhållit sig till nattvarden, ett av kyrkans centrala sakrament. Han har tidigare behandlat ämnet i det storskaliga videoverket ­Deliverance från år 2005 som visades i utställningsserien Vox på Historiska museet i Stockholm.

Där ingick en mässa, filmad i Sturekapellet i Uppsala domkyrka med dåvarande ärkebiskop KG Hammar som officiant. Sekvensen var en del i en filmisk berättelse som i sin långsamma passage genom städers utkantsområden och trasiga industrilandskap, visar en civilisation i sönderfall, och där temat var nödvändigheten av försoning med religionen som ett möjligt redskap. Mats Hjelm återvänder i sitt verk nu till dessa föreställningar.

Verket består av en mening i neon: ”Where one is the other must be”, utförd i versaler. Det relaterar i form och storlek till det stora 1500-talskrucifixet från Bollnäs kyrka som i utställningen är tillfälligt installerat ovanför högaltaret. Konstnären har genom sitt val av teknik medvetet tillfört ett samtida uttryck i detta historiska rum. Han har också medvetet valt ett budskap, som är öppet för en mängd tolkningar, och som fungerar som ett credo för hela hans konstnärskap; som genomsyras av ett djupt samhällsengagemang och en stark solidaritet med marginaliserade grupper.

I sina tidigare verk har han ofta förhållit sig till sin egen historia, som i sökandet efter en fadersgestalt i verket White Flight, från 1997, en hyllning till den då nyss bortgångne fadern, dokumentärfilmaren Lars Hjelm, vars bilder genomströmmade media men som knappast var närvarande under sonens uppväxt. Han återskapar den reportageresa hans far gör 1967 till Detroit, en stad upplöst av raskravaller. Trettio år senare möter konstnären nya upplopp, som en fortsättning av historien. Resultatet blir en film med ett djupt personligt tilltal i det till synes dokumentära anslaget.

I titlarna till hans tidigare verk som Deliverance, Light of God, eller Father’s Day finns också nycklar till ett tematiskt intresse. Hans filmer är icke-kronologiska, uppbyggda av en mängd små historier, som gör att man kan passera ut och in i dem, som i en ständigt transparent tidszon, där all tid är nu. Som i upprepandet av den måltid, som för alltid kommer att förändra synen på vad det är att vara människa.

Mats Hjelm är född 1959, utbildad bland annat vid Cranbrook Academy of Art, sedan början av 1990-talet verksam som konstnär och filmregissör. Hans konstnärliga praktik innefattar monumentala videoverk där historien och bearbetandet av det förflutna och dess inverkan på nuet är bärande innehållsliga drag, i en blandning av dokumentär och fiktion.

Han har en omfattande utställningsverksamhet inom Sverige och internationellt, bland annat vid Venedigbiennalen och internationella filmfestivaler. Hans verk är inköpta av Statens konstråd, Moderna museet, m.fl. institutioner samt av många privata samlare. Vid sidan av lång lärarerfarenhet, anlitas han ofta som expert inom postproduktionsregi, film­foto samt videoinstallation.