TillbakaFöreställningen om det himmelska

Triumfkrucifix

Triumfkrucifix i ek, tillverkat under 1300-talet av en verkstad i Mälardalen. Korset är en rekonstruktion gjord 1926 efter originalet.

Krucifixet visar Kristus med ländkläde och törnekrona. Han är fastnaglad med tre spikar och hänger på korset. Spikarna går genom vardera handen och en genom bägge fötterna. Mannen hänger slappt med raka, utsträckta armar och kroppen vriden så att den bildar en s-form. Huvudet med det långa håret har fallit åt sidan och visar ett ansikte med slutna ögon. Figuren som tidigare varit bemålad är numera helt utan sin målningsskrud. Korset som bär kristusfiguren är målat i rött, grönt och guld. I korsets mitt finns en korsgloria och längs korsarmarna bladdekorationer samt avslutningsplattor längst ut.

Skulpturen visar den lidande Kristus, Smärtomannen. Denna typ av Kristusframställning utvecklades långsamt under medeltiden. Från att under tidig medeltid fram mot 1200-talets mitt ha skildrat Guds son som en segrande konung på korset, så blev det istället mer och mer hans död och lidande som hamnar i fokus. Under 1300-talet accentuerades denna förändring ytterligare. Det latinska korset är utformat för att erinra om arbor vitae, livets träd, genom de grönmålade blad som dekorerar korsarmarnas kanter.