TillbakaFöreställningen om det himmelska

Triumfkrucifix

Triumfkrucifix i lövträ och furu, tillverkat i Stockholm ca år 1200.

Krucifixet visar Kristus med krona och knälångt ländkläde. Det långa håret, de lugna ansiktsdragen och det korta skägget är fint urkarvade och markerade. Han är långlemmad och smal, och fäst med fyra spikar på korset. Den frontala och raka framställningen gör att Kristus snarare står än hänger på korset, och de öppna ögonen med blicken riktad framåt visar att han fortfarande är vid liv. Det latinska korset har fyra avslutningsplattor som saknar meningsbärande utfyllnad, men som med största sannolikhet burit de fyra evangelistsymbolerna.

Skulpturen är romansk i stilen och visar den segrande Kristus. Det är en symbol för hans triumf över döden, och påminner om att han är konungen som kommer att återvända för att döma alla människor på Domedagen. Under medeltidens gång kommer denna stil att övergå från att visa Kristus, konungen, till att fokusera på Kristi lidande och död.