TillbakaInkarnation

Triumfkrucifix

Bemålat mycket stort triumfkrucifix av obestämt träslag. Tillverkat ca år 1500 av en regional verkstad i Hälsingland och sannolikt vid Haaken Gullesons verkstad.

Krucifixet visar Kristus med ett kort ländkläde i guld och blått samt bärande törne­­krona. Han hänger slappt, med raka ­armar, fastnaglad vid korset med tre spikar. Huvudet har fallit ned mot hans högra axel, men i övrigt är kroppen nästan helt rak. Brunt, långt hår och skägg ramar in ansiktet och ögonen är slutna.

Det latinska korset är målat i guld, rött, blått och grönt. Avslutningsplattorna visar de fyra evangelistsymbolerna lejonet (Markus), örnen (Johannes), oxen (Lukas) och den bevingade människan (Matteus), samtliga med förklarande språkband. Bakom Kristus huvud vid kors­armarnas mötespunkt återfinns en korsgloria.

Eventuellt är triumfkrucifixet ett verk av Haaken Gulleson då det uppvisar stora likheter med krucifixet i Njutångers kyrka, som med säkerhet är utfört i hans verkstad. Detaljer som överensstämmer mellan de två krucifixen är hur Gulleson utfört blodet som rinner från såret i Kristus sida, vecken i ländklädet, ansiktet och törnekronan.

Skulpturen visar den lidande Kristus, Smärtomannen. Denna typ av Kristusframställning utvecklades långsamt under medeltiden. Från att tidigare ha skildrat Guds son som en segrande konung på korset, så blev det istället mer och mer hans död och lidande som hamnade i ­fokus. Denna framställningsform avspeglar också hur fromhetslivet vid denna tid allt mera fokuserade på Kristus som människa och på hans lidande.