TillbakaGemenskapen

Uppståndelseägg

Uppståndelseägg utfört i glaserad
keramik.

Ägget är utfört i glaserad bränd lera. Det har skiftande färg från en klar chokladbrun nyans till mörkgrönt. Ägget har gula bladliknande ornament som sträcker sig som ådringar över hela ytan. Ett fåtal fördjupningar finns i äggets yta. Ägget är ihåligt. I det finns ett föremål som skramlar om ägget skakas. Toppen på ägget är genombrutet.

Fyndet gjordes i Sigtuna år 1927 på Systembolagets tomt två meter ned i jorden. Det har i Sverige endast hittats ett fåtal liknande fynd från samma tid. De övriga har huvudsakligen funna på Gotland. Typen av ägg ingick i den ortodoxa ryska kyrkans fromhetsliv och var en symbol för uppståndelsen. Fynden visar på hur stark kontakt de östra delarna av nuvarande Sverige hade med Ryssland.

Det finns idag hypoteser om att äggen kan tillhöra en del i hur den ortodoxa kyrkan i övergången av vikingatid och medeltid var närvarande i Sverige. De kan också visa på hur den sena vikingatiden blandade trosföreställningar från kristendom och asatro genom föremål som hämtats hem vid resor.

I den ortodoxa kyrkan är än idag ägget en viktig symbol för uppståndelsen. I svensk tradition har vi det målade påskägget som sannolikt har sina rötter i samma tradition. Till Sverige kom påskägget dock först under 1800-talet. Att äta och ge bort ägg finns emellertid som tradition kring påsk i stora delar av Europa.