TillbakaInkarnation

Vinkanna

Vinkanna i förgyllt silver med fastnitade orneringar tillverkad omkring 1700 och kompletterad 1786. Kannan har en rik barock ornamentik och porträtterar scener ur Hagars och Ismaels historia.

Vinkannan är cylindrisk med handtag, tumgrepp och lock i förgyllt silver. Handtaget är format som en sjöjungfru. Kannans liv och lock är gjutet med fastnitad ornering av förgyllt silver. Kannan, dess fot och lock har en rik akantusornamentik som även den är fastnitad. I ornamentiken porträtteras även scener ur Hagars och Ismaels historia. Locket pryds med änglahuvuden och placerat högst upp ligger ett lamm som håller i en segerfana.

vinkanna3-breds-400

Vinkannan är sannolikt tillverkad av August Hosse, Halle, omkring 1700, men omarbetades av Västeråsguldsmeden Jonas Elg år 1786. Enligt inskriften köptes kannan in under kyrkoherde J. L. Weidmans tid med donationer från Lars Ersson, Äsplunda och Eric Ersson, Backa.

Berättelsen om Hagar och Ismael som kannan porträtterar är ovanlig för kyrkliga vinkannor. Hagar var Abrahams hustru Saras tjänsteflicka. Då Sara var infertil gav hon bort Hagar som fru till Abraham och tillsammans födde de en son, Ismael. Några år senare, när Sara var 90 år, födde hon dock en egen son vid namn Isak. Hagar och Ismael blev då fördrivna, för att Sara inte ville att Ismael skulle ärva tillsammans med hennes son Isak. Enligt judisk och islamsk tradition anses Ismael vara det arabiska folkets anfader.