TillbakaSe utställningen här

Enhet och mångfald

Läs mer om föremålen i detta kor:

Den kristna kyrkan har en lång historia och den finns spridd över hela världen. På olika platser och tider har de kristna skapat olika traditioner och tolkningar av evangeliet. Ibland har det lett till stora motsättningar, förtryck och förföljelser. Under 1900-talet upptäckte de kristna mycket av allt det de har gemensamt och många människor arbetade hårt för att skapa förståelse och enhet bland kristna från olika samfund. Det kallas ekumenik, av ett grekiskt ord som betyder ”hela världen”.

Nathan Söderblom vigdes till Svenska kyrkan ärkebiskop den 8 november 1914 och var en av skaparna och ledarna för den ekumeniska rörelsen. Genom kontakter med de olika kyrkorna försökte han verka för fred under Första världskriget. 1925 lyckades han samla ett stort ekumeniskt möte i Stockholm och Uppsala som blev startpunkten för större förståelse och mer samarbete mellan de kristna kyrkorna. Till mötet skapade han sin biskopskåpa, full av ekumeniska symboler. 1931 fick han Nobels fredspris.