TillbakaSe utställningen här

Gemenskapen

Där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.”  Kyrkan är en plats för gemenskap – med varandra och med Gud. Man behöver inte vara många: två eller tre, så har Jesus lovat vara mitt ibland oss.

Kyrkan har ett ärende. Det ser man ofta redan på tornet – många kyrkor har torn som vill synas vidaomkring. Och man hör det på klockorna: klockor var bland det första man skaffade till sin kyrka, när man hade byggt en. Om hur den kristna gudstjänsten firades, när den först spreds över det som idag är Sverige, är det mycket vi inte vet. Men den gudstjänst som firas idag bygger på grundstenar som var uråldriga redan då – böner, sånger, dop och nattvard. Skogbonaden ger den allra äldsta bilden vi har av en kyrka och en gudstjänst. Kanske var kyrkbygget det första gemensamma projektet för människorna i en bygd där släkterna tidigare hållit sig för sig själva och begravt sina döda hemma vid gården. Kyrkan handlar fortfarande om något som kallar på oss: att ta ställning till, att leva av, att bli nyfiken på, att uppleva tillsammans. Klockorna manar: kom!

Plats i kyrkan: Jagellonska koret