TillbakaSe utställningen här

Ordet

I alla tider har människan försökt förstå sig själv och den värld hon befolkar genom berättelser och bilder. Det bibliotek av böcker som Bibeln utgör är bräddfyllt med bevis för denna människans förmåga. Som alla bibliotek är det fyllt av böcker av olika karaktär och form – de speglar och bekräftar varandra lika ofta som de ställer sig i dialog och konflikt: mytiska skildringar, poesi, historieskrivning, lagböcker, tankesamlingar, pamfletter, dramatiska texter.

För den kristna kyrkan är Bibeln Guds ord. Det betyder att Gud genom Bibeln söker oss med sitt evangelium. Bokstavstro är däremot inte vad kyrkan förkunnar. För Svenska kyrkan och andra protestantiska kyrkor kom bibelordet att genom reformationen få en särskild betydelse. Reformatorerna menade att alla måste få läsa Guds ord själva och själva förstå. I Sverige ledde det bl a till att de flesta lärde sig läsa redan på 1600-talet. Vi behöver orden för att förstå och kommunicera. Men Gud kan inte fångas i ord. Gud är enligt bibeln Ordet – inte i första hand en text, utan Jesus själv: Guds son som blir människa.

Plats i kyrkan: Norra koromgången, före Jagellonska