TillbakaSe utställningen här

Ljuset som lyser igenom

Under medeltiden blev fönstren ett av de viktigaste inslagen i kyrkobyggnaden: med färgat glas kunde man skapa olika stämningar och framställa både bibelns berättelser, helgonlegender och bilder ur vardagslivet. I sig själva är glasskärvorna dunkla och döda. Ljuset ger dem liv och låter dem berätta. I sig självt är ljuset stumt, kanske för svagt, kanske för skarpt. Glaset ger form åt det ljuset vill berätta. Kanske säger det något om oss och Gud? Om ljuset får falla genom våra liv får det mening och betydelse.

Plats i kyrkan: Södra tvärskeppet