TillbakaSe utställningen här

Dopet

”Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.” Att bli döpt är att bli född på nytt. Hur kan man bli det när man är gammal? Av vatten och Ande.

Dopet bjuder in till en livsväg. Det lilla barnet som döps vet ingenting om det, men så är det: dopet välkomnar, renar, skyddar och omsluter med nåd det liv som just har börjat. Den som döps när hon blivit äldre kan förstå själv: dopet handlar om vem jag är. Jesus blev döpt i Jordan därför att han ville vara en av oss. Vi blir döpta för att höra samman med honom. Vattnet hälls i den gamla stenfunten från Kulla – tre gånger öser man det över huvudet på den som skall döpas. Eller kanske hela barnet sänks ned? Runt omkring oss strömmar det: det finns inget liv utan vatten. Och när det blir för djupt och strömmen tar oss, då har han lovat: jag är med alla dagar. Vi blir lemmar i samma kropp, så stark är samhörigheten i dopet. Dopet är inbjudan och början på gemenskapen i kyrkan.

Plats i kyrkan: Sturekoret