TillbakaSe utställningen här

Som en fader och en moder

”Må det ske som du har sagt.” Så säger Maria ja till sin stora uppgift: att ta emot ett barn från Gud. Maria delar den uppgiften med alla föräldrar. Och vi får dela Maria med hennes pojke: om Gud är som en far, så är Maria kyrkans mor.

Det står inte så mycket i Bibeln om Maria. Ändå förstår vi en hel del om vem hon var: en mycket ung flicka som födde sitt första barn under svåra omständigheter. En stark och närvarande mor i sin sons liv. En som fanns kvar, när alla andra flydde och livet rann ut. Därefter berättar traditionen om hur hon levde resten av sitt liv hos en av lärjungarna – Johannes. Och hur hon blev en centralgestalt i den äldsta kyrkan. Hon var Guds mor, men hon blev som en mor för lärjungarna också. Och hon har förblivit det för kristna genom tiderna. Gustav Vasa ville vila inför hennes altare – hans reformation handlade om att inte skymma Gud med någon annan, inte ens med Maria. Men inte om att kasta ut henne, det skedde långt senare. Nu är hon åter här. Vi kan be med henne och alla barnen i altarskåpet. Kanske ber de också för oss.

Plats i kyrkan: Vårfrukoret