Om Himlen är här

Människan och kyrkokonsten under tusen år

Himlen är här är en utställning i Uppsala domkyrka 18 juni till 16 november 2014 som visar närmare 60 konstföremål från kyrkor i Uppsala stift, museer och bibliotek, i ett möte med samtida konst. Den handlar om möten – mellan dåtid och nutid, människa och Gud, jordiskt och himmelskt.

Arrangörer

Huvudmän för projektet Himlen är här är Svenska kyrkan nationell nivå, Uppsala stift samt Uppsala domkyrkoförsamling.

Utställningsproducent: Helene Warpe Nymansson
Utställningsgestaltning: Tove Alderin Studio
Curator: Eva Asp
Utställningstexter: Lars Åstrand
Utställningsgrafik: Sophia Wood

Sponsorer och samarbetsparter

Utställningen genomförs med stöd av Världsklass Uppsala, Kulturnämnden i Uppsala kommun samt Museum Gustavianum med Uppsala universitets konstsamlingar och i samverkan med Forum för forskning om det kyrkliga kulturarvet, Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Uppsala Konstmuseum, Upplandsmuseet, Uppsala universitetsbibliotek, Statens historiska museum, Hälsinglands museum, Sigtuna museum, Kungliga Biblioteket, Sensus studieförbund och de församlingar i Uppsala stift som lånat ut föremål.

Utställningsgestaltningen

Tove Alderin Studio är en visionär studio som verkar i fältet mellan scenografi, konst och arkitektur. Studion arbetar med utställningar för museer, platsspecifika verk och andra gestaltningar i stadsrum. Studion är baserad i Stockholm och Köpenhamn.

I ett nordiskt samarbete grundade Tove Alderin från Tove Alderin Studio och Johan Carlsson från JAC studios, JAC.TA Collaboration år 2007.

Nyligen avslutade uppdrag: Uppsala Konstmuseum i Uppsala, Absolute Art Collection i Stockholm, Töjhusmuseet i Köpenhamn och filmen ’Magt’ – med manus, regi och produktion av JAC.TA, Museum Jorn i Silkeborg och Vasamuseet i Stockholm.

Konstnärlig ledare: Tove Alderin, scenografi, design.
Medverkande: Frederic Eklöf, arkitekt.

WWW.TOVEALDERIN.SE   WWW.JACTA.ORG

Fotografer

Mark Harris & Georg Lulich (läs gärna Mark Harris blogginlägg om hur fotograferingen gick till på frozentime.se). Anders Damberg. Anders Tukler. Annmarie Christensson, Acta KonserveringsCentrum. Antikvarisk-topografiska Arkivet. Arne Hyckenberg. Bonny Sjöblom, Hälsinglands museum. Cathedral Studios, Canterbury. Christian Partos. Edvard Koinberg, Sigtuna museum. Erika Andersson, Svenska kyrkan. Gabriel Hildebrand, Statens historiska museum. Helena Byström. Johan Nilsson, Svenska kyrkan. Lennart Engström, Upplandsmuseet. Linda Kvarnström, Svenska kyrkan. Magnus Aronson/IKON. Mats Hjelm. Mikael Wallerstedt, Uppsala universitet. Olle Norling, Upplandsmuseet. Pia Bengtsson Melin, Upplandsmuseet. Riksarkivet. Tord Harlin. Uppsala universitets konstsamlingar. Uppsala universitetsbibliotek.