TillbakaSe utställningen här

Ljusets barn

Gud blir ett barn, det berättar Bibeln om – herdar och åsnor och stjärntydare kring stallet i Betlehem. Gud är ljus – inget mörker finns i honom. Så berättas det också. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det.

Barnet är hoppet om framtiden. Att livet skall gå vidare. Att vi kan växa och förändras. Kanske också att någon skall få det bättre än vi eller göra det som vi inte kunde eller vågade. Att vara hoppet kan bli        mycket att bära för ett barn. Det lilla Jesusbarnet i krubban är som en vän i den svåra uppgiften att vara barn. I den kristna tron bär han på ett så stort hopp att det nästan krossar honom. Men bara nästan. Gud vill visa att vi gör rätt i att hoppas mycket för och av våra barn: han blir ett av dem. Och ber oss: låt barnen komma till mig och hindra dem inte – Guds rike tillhör sådana som de. Att tända ljus i kyrkan är ett av de starkaste uttrycken för hopp. Ljuset som lyser och röken som doftar ur rökelsekaret – de får bli vår bön när vi kanske inte hittar orden.

Plats i kyrkan: Horns kor