2014:09:08

Artikel i UtställningsEstetiskt Forum: Kyrkorummets utmaningar och möjligheter

Om gestaltningen av utställningen Himlen är här.
Läs artikeln här.