Se utställningen här

Uppsala ärkestift firade 850 år med jubileumsutställningen Himlen är här i Uppsala domkyrka, från 18 juni till 16 november 2014. Här kan du se utställningen och få en guidad visning genom att klicka på de tematiska rubrikerna. Visningen inleds med att utställningsproducenten Helene Warpe Nymansson berättar om konceptet och jubiléet. Du kan också läsa mer längre ned.

Kyrkokonsten har skapats av människor som velat uttrycka sin tro och sin längtan. Utställningen ”Himlen är här” handlar om möten – mellan dåtid och nutid, människa och Gud, jordiskt och himmelskt.

I kyrkans arv av byggnader, konst och föremål finns människorna – de som trott, sökt, tvivlat, de som en gång drömde om dessa föremål, ritade kyrkorna, hamrade silvret och sydde mässhakarna. De sökte något med det de gjorde. De har något att säga oss. Kanske visste och förstod de något som vi har förlorat? Deras glömda röster ekar ur stenhuggerier och målningar.

I utställningen visas konst och konsthantverk som lånats från ett stort antal kyrkor i Uppsala stift, museer och bibliotek, i ett möte med samtida konst. Föremålen har rest till Uppsala domkyrka, så som de en gång färdades från de verkstäder där de tillverkades, lokala eller de främsta i Europa, till den kyrka som beställt dem. Även en vandring genom utställningen är en resa, en slags pilgrimsresa genom stationer på en livsväg – ur ett kristet men också historiskt, allmänmänskligt och existentiellt perspektiv.

Vad innebär det att vara människa? Att vara förälder? Kan man peka på Guds närvaro?

Utställningen är inspirerad av den spanska utställningsserien Las Edades del Hombre som lockat miljontals besökare och av de stora kyrkokonstutställningarna på olika platser i landet i början av 1900-talet. I Sverige har vi en av världens största samlingar av medeltida kyrkokonst och dessa utställningar ledde till ett förnyat intresse för att vårda, bevara och öka kunskapen om det kyrkliga kulturarvet.

Vår förhoppning är att jubileumsutställningen som visas med  anledning av Uppsala ärkestifts 850-årsjubileum år 2014 på samma sätt skall leda till ökad kunskap och inspirera till fler utställningar runtom i landet för att tillgängliggöra det kyrkliga kulturarvet.

Initiativtagare till utställningskonceptet Himlen är här är Lars Åstrand, domkyrkokaplan och ärkebiskopens adjunkt. Projektets huvudmän är Svenska kyrkan nationell nivå, Uppsala stift och Uppsala domkyrkoförsamling.

Vi vill rikta ett varmt tack till alla dem som medverkat till att möjliggöra denna utställning och då naturligtvis alldeles särskilt till församlingarna i Uppsala stift som så generöst bidragit med att låna ut sina föremål ur detta Sveriges största, levande brukade kulturarv.

Helene Warpe Nymansson
utställningsproducent