2014:10:01

Artikel i Dagens Nyheter: Video och vigvatten. Konst som tar ned himlen på jorden

Jessica Kempe skriver om sina intryck av utställningen. Läs artikeln här. (Artikeln är tillgänglig 24 timmar efter första visningen.)