TillbakaOrdet

Bokdyna

Bokdyna utförd i sidendamast för Staffans kyrka i Gävle. Dynan är vävd av Bevilacqua väveri i Venedig efter förlagor av Sofia Widén vid Ateljé Licium.

Den vita bokdynan är utförd i sidendamast ”Stora Kors”. Motivet är ett stiliserat blad omgivet av ett grenverk som bildar spetsovaler. I skärningspunkterna finns likarmade kors. Mönstret till damasten komponerades 1928 och har använts till många liturgiska textilier i flera kyrkor. Som dekor har bokdynan prytts med sex flammande lågor och tofsar i hörnen. Den vita bokdynan är tillverkad i sidendamast ”Små kors”. Motivet som tecknades 1931 består av små likarmade kors inskrivna i ett meandermönster. Fem av tygets kors har broderats på dynan och hörnen pryds av tofsar. Bokdynan ingår som ett av flera föremål tillverkade 1932 av Licium för Staffanskyrkan i Gävle.

Att använda dynor sparade på de hårt inbundna och ibland under äldre tid rikt dekorerade böckerna. Traditionen med bokdynor på altaret var en av flera som återintroducerades under första hälften av 1900-talet, den period som vi idag kan beskriva som den svenska textilkonstens guldålder vad gäller liturgiska textilier. Samtidigt återväcktes även tanken på att använda kyrkoårets liturgiska färger. Under lång tid hade de kyrkliga liturgiska textilierna företrädesvis varit svarta eller röda. Nu återkom ett system kodifierat under medeltiden med speciella liturgiska färger under de olika delarna av kyrkoåret.

Den gröna färgen representerar hopp och tro och används vid trefaldighetstid och trettondagstid. Den röda färgen används idag framförallt vid annandag jul, pingst och på martyrdagarna. Den vita färgen används idag vid de högtider där glädje och seger ingår. Den violetta färgen används framförallt under advent och fastetid.