TillbakaOrdet

Bibel

Bibel tillverkad i Paris under 1200-talets andra hälft. Bibeln är handskriven och tecknad sannolikt i Jean Gruschs verkstad i Paris.

Bibeln har pärmar av trä klädda med svart getskinn. Pärmarna har metallbeslag i hörnen och ett metallspänne. Texten i bibeln är i två spalter med omväxlande röda och blå bokstäver. Varje bibelbok inleds med en bokstav innehållande en figurscen. Boken har också en stor mängd rent dekorativa initialbokstäver utan figurscener. Utöver bibeltexten finns även en ordlista med hebreiska ord. ­Anfangerna är rikligt dekorerade inför varje bokstavsavsnitt i ordlistan. Från bibeln saknas ett stort antal blad och bilder som blivit utskurna. Bilderna karaktäriseras av en mycket stor detaljrikedom och är ofta kopplade på ett uppenbart sätt till de texter som de inleder. Figurerna berättar i attribut och i handling vad de avser avbilda.

Fullkomliga biblar tillverkade under medeltiden som den från ärkebiskopen i Uppsala är mycket ovanliga. Användningsområdet var mycket begränsat utan hade först och främst funktionen att visas upp och ses snarare än att läsas. De huvudsakliga bibeltexter som användes i kyrkan under medeltiden var kommenterade textpartier som sällan vara sammanlagda till en fullständig bibel. Bibeln är inköpt i Paris under 1200-talet. Ett stort antal svenska präster utbildades i Paris och förde därifrån hem ett stort antal skrifter. Den här typen av illuminerad praktbibel hade sannolik en rik adelsfamilj som sponsor då den var mycket dyrbar. Det finns dock ingen uppgift om vem som skulle ha skänkt denna bibel till Uppsala domkyrka.