TillbakaSe utställningen här

Inkarnation

Inkarnation.”Kristus som blivit korsfäst – en stötesten och en dårskap.”  Så beskrivs den kristna tron av aposteln Paulus. Kristen tro kan verka omöjlig. Något som man kanske kunde tro på förr. Men läser man Bibeln förstår man att det nog alltid har varit så. Ändå har människor hittat mening och ledning för livet där.

Kristendomen handlar om att få ihop saker – saker som man inte så lätt får ihop. Ideal och verklighet. Liv och död. Nu och då. Gud och människa. I centrum finns tron på att Gud har kommit hit, eftersom vi inte förmår klättra upp till honom. Inkarnation kallas det: att Gud blir människa. Men en Gud som blir ett litet hjälplöst barn? En Gud som blir tillfångatagen och övergiven och avrättad på ett kors? Det är inte konstigt om det blir till en stötesten och ser ut som en dårskap. Hur det är – det måste man pröva och avgöra själv. Han har lovat att man får göra det tillsammans med honom, att han finns mitt ibland oss även nu i nattvardens vin och bröd. Där vi är måste han vara. Där han är måste vi vara.

Plats i kyrkan: Högaltaret