TillbakaSe utställningen här

Livets skådespel

”Sjung och spela för Herren av hela ert hjärta.”  Paulus vill ha glädje och fest. Kyrkan är byggd för det. För att det skall hända någonting. Ett skådespel. Men verkligt.

Liturgi kallas det, det som händer i kyrkan. Det som vill vara mycket verkligt: handla om våra sorger, vår glädje, våra frågor. Men som ett skådespel: fullt av färg och musik och fantasieggande symboler. Orden finns med: de man läser ur Bibeln, de man ber – ibland urgamla ord, ibland några som kommer just nu. Musiken finns med: det vi sjunger tillsammans – gamla psalmer, nya låtar – orgelns kaskader av toner – körer och orkestrar – och själva tystnaden. Tingen finns med: ljuskronor och altardukar och vinkannor och dopfuntar och allt som behövs i en kyrka. Och kläderna: de som har en historia tillbaka ända till Jesus och romarna och som visar med sina olika färger var på året vi befinner oss: jul eller fasta? pingst eller långfredag? Det kan man se på kyrkotextiliernas färger. Det finns liturgiska kläder bevarade ända från medeltiden och nya skapas fortfarande, med vår tids ideal och formspråk. Språk, ja – det kan man kalla alltihop. Kyrkans många språk. Inte bara ord, utan färger och former och upplevelser. Blir det som det är tänkt så hör man något som Gud vill säga.

Plats i kyrkan: Oxenstiernska koret