2014:06:18

Uppsala stifts webbplats: Invigningen av Himlen är här i bilder

Bilder och text från invigningen 18 juni.

Läs texten här.