TillbakaFöreställningen om det himmelska

Skulptur Vaksala altarskåp

Figurer till predella, utförda i ek. Tillverkade under de första decennierna av 1500-talet. De tio figurerna är polykromt målade. Motivet i predellan är hämtat från historien om de fem visa och fåvitska jungfrurna.

Den vänstra gruppen visar fem kvinnor, de visa jungfrurna. Ansiktena är runda med rödblommiga kinder, håret långt och blont. De är alla klädda i guldfärgade, draperade dräkter med blå detaljer. Deras dräkter är inte alla av samma snitt, utan förefaller vara individuellt utformade. I händerna håller de fyllda oljelampor.

figurer4-vaksala-400

Den högra gruppen visar de fem fåvitska (oförståndiga) jungfrurna. Även de är klädda i dyrbara, detaljrika dräkter och håller i oljelampor. Skillnaden är att lamporna är upp- och nedvända och följaktligen tomma.

figurer5-vaksala-400

Berättelsen om de tio jungfrurna återfinns i Matteus 25:1−13. Det är en av Kristi liknelser angående vilka som kommer att få inträde i himmelriket. Fem kloka och fem oförståndiga jungfrur skulle möta brudgummen på natten för att följa med till bröllopsfesten. För detta behövde de facklor med olja, men de oförståndiga kom endast ihåg facklorna. Efter att de alltför sent sprungit iväg för att köpa olja, återvände de och fann dörren in till festsalen stängd. Liknelsen varnar för vad som händer den som inte bättrar sitt leverne medan tid är.