2014:01:31

Pressinfo: Unik utställning i Uppsala domkyrka

Förberedelserna pågår just nu för fullt inför Svenska kyrkans magnifika utställning av kyrkokonst – Himlen är här. Välkommen till en imaginär visning i Uppsala domkyrka. Där berättar vi mer om utställningen som öppnar 18 juni och visas till 16 november.

Pressvisning

Fredag 7 februari kl 14.00

Var?

Uppsala domkyrka

Hur?

Biskop Ragnar Persenius berättar om utställningen och projektledare Helene Warpe Nymansson levandegör den genom en imaginär visning.

På pressvisningen träffar du förutom biskop Ragnar Persenius och projektledare Helene Warpe Nymansson även domprost Annica Anderbrand, domkyrkokaplan Lars Åstrand som är en av initiativtagarna till projektet, m.fl.

Om utställningen

De flesta föremål är från medeltiden men både äldre och yngre konst kommer att visas. Här finns den rikt utsirade nattvardskalken, den halvt ton tunga kyrkklockan, de omsorgsfullt snidade statyerna och den robusta dopfunten. Det äldsta föremålet är över tusen år gammalt.

Kronan på verket är Erik den heliges kungakrona – Sveriges äldsta bevarade – som för första gången kommer att visas för allmänheten. Den kommer att lyftas upp ur relikskrinet (som förvaras i Uppsala domkyrka) i samband med att kvarlevorna ska undersökas.

Hela östra delen av domkyrkan kommer att ge plats åt utställningen där man även kommer att kunna se installationer av samtidskonstnärer. Aldrig tidigare har en så omfattande utställning visats i en öppen och levande kyrka.

Himlen är här är en av de aktiviteter som görs med anledning av att Uppsala stift i år firar 850 år som ärkebiskopsäte.

För mer information, kontakta Gunilla Leffler, 0766-22 58 05, kommunikatör i Uppsala domkyrka

(Uppsala stift omfattar Hälsingland, Gästrikland och största delen av Uppland. I stiftet bor 741 873 människor varav 71 procent är medlemmar i Svenska kyrkan. Uppsala stift är speciellt eftersom det har två biskopar, ärkebiskop Anders Wejryd och Ragnar Persenius som är biskop i Uppsala stift.)