TillbakaFöreställningen om det himmelska

Katarina av Alexandria

Helgonfigur föreställande Katarina av Alexandria utförd i polykromt målat lövträ. Tillverkad i Haaken Gullesons verkstad under 1500-talets första fjärdedel.

Katarina av Alexandria är porträtterad som en ung flicka med röda kinder och höga ögonbryn. Hennes ansiktsuttryck är ödmjukt. Hon är klädd i en fotlång kjortel och en gyllene blåfodrad mantel. Runt midjan hänger ett bälte bestående av utskurna bladornament. I sin vänstra hand bär hon ett hjul som är gulbrunt med röd botten. Katarina har långt utslaget hår och ovanpå det vilar en idag defekt krona. Den har skadade rosettliknade ornament som även återkommer i klädseln.

Katarina av Alexandria levde enligt legenden under 300-talet, samtidigt som Maxentius var romersk kejsare. Hon dömdes till döden efter att ha vägrat offra till de hedniska gudarna och efter att ha diskuterat offentligt i trosfrågor med femtio hedniska filosofer som, enligt legenden, efter hennes argumentation omvändes till kristendomen.

Katarina från Alexandria porträtteras med attributen hjul, svärd, krona och jungfruhår. Alla attributen återfinns i avbildningen förutom svärdet som tros vara förlorat men tidigare ha funnits i hennes högra hand. Katarina av Alexandria var under medel­tiden ett av kristenhetens populäraste helgon. Även i Norden var avbildningar av Katarina mycket vanliga.