TillbakaLjusets barn

Passionstavlor

Två oljemålningar på duk med motiv från Jesus passionshistoria. Målningarna tillhör en serie om sjutton så kallade passionstavlor. Övriga tavlor finns i reproduktion i utställningen.

Tavlorna är försedda med textband på svenska och i varje bild eller textband finns även en tid angiven genom en bild av ett ur. Motiven i tavlorna är nattvarden, Jesus tvår lärjungarnas fötter, Jesus i Getsemane, Judas förråder Jesus, Jesus inför Kajfas, Petrus förnekar Jesus, Jesus inför Pilatus, Jesus inför Herodes, Pilatus tvår sina händer, Jesus gisslas, Jesus får törne­kronan, Ecce homo, Jesus bär korset, korset reses, Jesus på korset, nedtagningen och gravläggningen.

Tavlorna är skickligt målade och deras bildspråk och gestaltningar av figurerna tyder på att konstnären har arbetat med tidens bok- eller bildtrycksförlagor. Figurerna och bildernas komposition tyder på att konstnären haft tryckta förlagor till sviten.

Tavlorna skänktes till Nysätra kyrka av friherrinnan Margareta Willhelmina Cederhielm år 1772. Om de då speciellt målats för kyrkan eller om de hade hängt i familjens gård eller blivit inköpta i Europa vet vi inte. Passionshistorien är berättelsen från Bibeln om Jesus lidande innan han korsfästes och dog. Denna serie har som fokus Jesus sista dygn, från nattvardens instiftande tills han läggs i graven. Serien är viktig i kristenheten som motiv för böner och meditationer, speciellt i Stilla veckan innan påsken.

Passionssviter är ovanliga i svenska kyrkor. De få som finns tillkomna efter reformationen är nästan utan undantag skänkta av adelsfamiljer från bygden. Det finns även ett fåtal nytillverkade under 1900-talet. Tidsangivelserna som finns som klockor i bilden hänvisar till när på dygnet händelserna i Jesus liv ska ha skett. De hjälper också till att skapa ett system i bilderna.