TillbakaLjusets barn

Rökelsekar

Rökelsekar i brons, tillverkat under 1300-talet och troligen ett importerat arbete.

Rökelsekaret består av två delar. Nederdelen är en förhållandevis enkelt dekorerad skål med fot, och överdelen är ett lock med arkitektoniska former som avslutas på toppen med en kyrktupp. Locket är genombrutet av runda hål i mönster och genom fönster i den arkitektoniska uppbyggnaden.

Den arkitektoniska formen anspelar fritt på en kyrkobyggnad där fönstrens stiliserade gotiska form och det centrala tornet placerats efter karets runda form och med tanke på dess funktion. Till karet har det sannolikt funnits kedjor vilka användes när rökelsekaret svingades i mässan. Idag finns endast hålen kvar där kedjan suttit.

Rökelsekaret är ett av de liturgiska kärlen och under medeltiden räknades det i kategorin ”vasa non sacra”, ett icke heligt föremål. Detta innebar att det inte kom i direkt kontakt med nattvarden och därför inte behövde vara tillverkat av ett ädelt material. Ofta utfördes rökelsekaren i brons. Det mindre värdefulla materialet var förmodligen också anledningen till att så många föremål av denna typ inte smältes ned i samband med reformationens konfiskationer. Den arkitektoniska utformningen skulle erinra betraktaren om det himmelska Jerusalem.

Användandet av rökelsekar var under medeltiden viktigt i samband med bland annat välsignelser och invigningar samt som symbol för bland annat bönen. Likaså var rökelsens doft i kyrkorummen en viktig del i helhetsupplevelsen av kyrkorummet som annorlunda och heligt.