TillbakaHeliga Birgitta

Cantus Sororum, ”Systrarnas sång”

Liturgisk sångbok för Birgittinerorden framställd i ett Birgittinerkloster under 1400-talet. Består av 112 blad med handskriven text och medeltida träpärmar.

Boken har sina bevarade medeltida trä­pärmar. Textens anfanger är i blå, violett och guld. Texten är huvudsakligen skriven på latin men vissa rubriker är på fornsvenska. I boken finns endast en illustration. Illustrationen finns i bokens anfang V till söndagens läsning. Texten inleds ”Verbum de quo euuangelista Iohannes in ewangelio suo facit mencionem …” vilket kan översättas ”Det ord, om vilket evangelisten Johannes talar i sitt evangelium …”

I den begynnande bokstaven V finns en bild av Birgitta igenkännbart klädd som gift kvinna med dok och mantel. Hon sitter i en stol med armstöd med slutna ögon medan hon skriver ned sina uppenbarelser. Uppenbarelsen markeras genom Guds hand som pekar mot hennes huvud. Bilden förmedlar på ett kraftfullt sätt hur Birgitta under sina uppenbarelser står i en direkt relation med Gud och hur hon endast är ett instrument för det som ska förmedlas.

Verket fördes sannolikt till Vadstena från det norska klostret Munkeliv i Bergen år 1531. Klostret stängdes då i samband med den dansk-norska reformationen. Systrarna från Norge tog sin tillflykt till klostret i Vadstena där verksamhet fortgick fram till år 1596 då klostret där stängdes definitivt.

Cantus Sororum är Birgittinerklostrets tidegärd, de liturgiska veckosånger som användes i den dagliga liturgin i klostret. Den består av sånger till Maria och deklamatoriskt sjungna lässtycken som är hämtade ur Birgittas uppenbarelser. Cantus Sororums form fastlades av heliga Birgittas biktfader Petrus Olavi efter hennes direktiv. Dessa tidegärdsböcker innehöll mycket sällan bildframställningar. I detta exemplar finns endast bilden, som ovan nämnts, föreställande den heliga Birgitta.