TillbakaSe utställningen här

Heliga Birgitta

”Herre visa mig din väg och gör mig villig att vandra den.” Så bad Birgitta, Sveriges viktigaste helgon. Hjälp mig att se. Och hjälp mig att handla.

Helgon har det funnits genom hela kyrkans historia. En del är som fantastiska legender, en del levde alldeles nyss. De som verkligen är helgon har det gemensamt att de visar oss vem Gud är och kan vara förebilder och sällskap på vår livsväg. Den heliga Birgitta levde på 1300-talet, men hon har mycket att säga också till oss. Hon var en kraftfull kvinna, helt orädd att föra fram det budskap som Gud gett henne även när det var obekvämt och farligt. I Sverige darrade kungar och stormän för henne. Och runt om i Europa lyssnade man till hennes uppenbarelser. Bilden av Maria med det lilla Jesusbarnet som ligger på golvet kommer ur en av dem. Att den finns spridd runt om i den kristna konsten visar vilken betydelse Birgitta hade. Numera är hon ett av Europas skyddshelgon. Genom t.ex. äktenskapslagstiftning (som krävde båda makarnas frivilliga ”ja”) och nunneklostren, där kvinnor kunde ta plats och självständigare forma sina liv, förändrade den kristna tron och kyrkan samhället.

Plats i kyrkan: Finstakoret