TillbakaHeliga Birgitta

Revelationes Coelestes, Birgittas Uppenbarelser

Revelationes Coelestes, ”Himmelska uppenbarelser” Heliga Birgittas uppen­barelser. Första tryckta utgåvan av Birgittas uppenbarelser. Tryckt i Lübeck år 1492 av Bartholomeus Ghotan för Vadstena kloster.

Boken är foliant och har 422 blad. Den är tryckt i 800 exemplar på papper och 16 exemplar på pergament. Detta exemplar är tryckt på papper, i svart. Texten är tvåspaltig och rikt illustrerad. Flera anfanger har scener ur Birgittas uppenbarelsers historia. Det finns även 14 hela sidor träsnitt. Exemplaret är inte kolorerat.

Det första hela bilduppslaget visar på vänstra sidan Birgitta frontalt, knäfallandes i bön framför sin stol med en bok uppslagen. Ovanför henne i ett arkitektoniskt masverk ses den heliga anden i form av en duva. Högst upp på sidan ses änglar som strålar ner. Änglarna inramar Kristus som den himmelske härskaren och Maria. På vänstra sidan av uppslaget finns en huvudsakligen likadan bild men där Birgitta är vänsterställd och där till höger finns en bild av Petrus av Alvastra, klädd i munkkläder som nedtecknar och renskriver hennes uppenbarelser. På följande sida visas samma bild där Petrus ersatts av Magister Mathias som med en sträng min skriver ned, sannolikt, prologen till uppenbarelserna. Han är klädd i vad som ska förstås som dyrbara kläder och en huvudbonad värdig en kanik och teologie doktor vid domkyrkan i Linköping.

Vidare illustrerar helsidorna hennes uppenbarelser med såväl världsliga härskare, soldater, kyrkans män som de fromt bedjande. Det illustreras hur hon överlämnar uppenbarelserna och hur hon sittande på en tron under Gud och himmelens alla heliga överlämnar uppenbarelserna till världsliga härskare och kyrkans män. I samma bild ses också de som brinner i helvetets gap och i munnen på ett odjur. Det finns även bland andra en helsida med den korsfäste Kristus med Maria och Johannes.

Boken beställdes år 1491 av Vadstena kloster av boktryckaren Bartholomeus Ghotan som då var verksam i Lübeck. Den innehåller uppenbarelserna, Birgittas helgonförklaring och bekräftelsen på denna, ett försvar av hennes uppenbarelser och en Birgittabön. Birgitta nedtecknade sina närmare 700 uppenbarelser på företrädesvis fornsvenska. De behandlade allt från meditationer om människans tillstånd till inrikespolitik i Sverige och kyrkofrågor i Rom. Under huvudsakligen hennes ledning organiserade och översatte hennes biktpräster uppenbarelserna till latin.

Det fanns under 1300- och 1400-talen ett flertal olika versioner av Birgittas uppenbarelser. Utgåvan av Ghotan från år 1492 var den första tryckta och fastlade den slutgiltiga formen för kommande utgåvor av Birgittas uppenbarelser.