TillbakaLjusets barn

El Niño

Christian Partos verk låter sig ofta läsas på de mest skiftande sätt utan att förlora sin integritet. Ljuskonstverket El Niño skapades för utställningen Genius Loci (Platsens Själ), som öppnade konsthallen Artipelag i Stockholm, och blev då en referens till grundarnas, Björn och Lillemor Jakobsson, verksamhet ”BabyBjörn”. Här i domkyrkan läser vi det på ett annat sätt. Verket består av ett antal tusen små, optiska kablar, som fångar upp ljus eller gråhet av varierande styrka beroende på hur de riktats mot mörka eller ljusa platser i rummet. Sammantagna i en bunt skapar de bilden av ett barn, uppbyggt av ljus. En bild som det enligt konstnären krävts ett oändligt tålamod för att arrangera.

Konstruktionen eller lösandet av ett tekniskt problem är viktiga moment i Christian Partos konst. Han ser sina verk som små motståndshandlingar, han vill överraska, gärna också utmana fysikens lagar. Den kristna symbolvärlden är återkommande, inte minst i verkens titlar som; Lacrima Christi, Epifania, Bönemaskin eller Fall from Grace. I projektet Ordet 1998 gestaltar han Bebådelsen i Skeppsholmskyrkan som en duvas vingslag. I utställningen Återkomster några år tidigare, också för en kyrka, låter han en droppe falla i ett vattenkar och bilda cirkelformade vågor, som slår tillbaka så att ett kors bildas och de därmed ”löser problemet med cirkelns kvadratur” som Ingela Lind skriver i en uppskattande recension, med hänvisning till ett klassiskt geometriskt problem.

Hans verk innehåller ofta en dramaturgi, där de tidsmässiga momenten är viktiga, som i den permanenta installationen i entrén till musikens hus i Istanbul, där enkla glödlampor, som dansare i en balett med återhållen koreografi, får oss att känna att vi står inför ett återkommande stjärn- eller meteorregn, en inlevelsefull översättning av musikens temporala villkor. Av den till synes ”kalla” tekniken skapar Partos ett liv, som en påminnelse om det moraliska ansvar som alltid följer med stora teknologiska möjligheter.

Christian Partos är född 1958, utbildad vid Konstfack inom skulptur, har också läst kemi och konstvetenskap vid Lunds universitet. Efter avslutad utbildning 1988 har han deltagit i ett stort antal utställningar över världen, och är representerad bland annat på Moderna museet. Han har tilldelats Sergelstipendiet 2010, för insatser som skulptör, Beckers konstnärsstipendium och Stockholms stads hedersstipendium, för att nämna några utmärkelser, och utfört ett stort antal offentliga uppdrag, som i Citytunneln i Malmö, ett tillägg till Kulturhusets fasad i Stockholm 2010, samt pågående Kristianstad nya kommunhus, men också internationellt som Musikens hus, Istanbul 2009.

Varianter av några av de beskrivna verken kan ses i en utställning på Uppsala konstmuseum till den 14 september.